ILQ2: Invitational Quake 2 League [http://uv.gibbed.com/ilgq2]


Bushido vs. Impact
Q2DM1 "The Edge"
Q2DM5 "The Pits"
Q2DM1 "The Edge"

[Game 1]
[Game 2]
[Game 3]

Atomic Punks vs. No Mercy
Q2DM1 "The Edge"
Q2DM5 "The Pits"
Q2DM1 "The Edge"

[Game 1]
[Game 2]
[Game 3]


Death Row vs. Elite Strike
Q2DM1 "The Edge"
Q2DM8 "Warehouse"
Q2DM1 "The Edge"

[Game 1]
[Game 2]
[Game 3]


UltraViolence vs. Abuse
Q2DM1 "The Edge"
Q2DM1 "The Edge"
Q2DM5 "The Pits"

[Game 1]
[Game 2]
[Game 3]


Canine vs. Vangaurd of Devastation
Q2DM8 "Warehouse"

[Game 1]


Rasczak's Roughnecks vs. Revolution 9
Q2DM5 "The Pits"

[Game 1]